Διαπροσωπικά

81

Αναλύουμε τη σχέση του παιδιού με την οικογενειά του και πως μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να παραμένει προσκολλημένο στην ασφάλεια της οικογένειας του. Πως μπορούμε να ξεφύγουμε από καταστάσεις που μπορεί το παιδί μετέπειτα και ως ενήλικας να μην μπορέσει ποτέ να ζήσει τη ζωή του παρά να παραμείνει μπλοκαρισμένος στο παρελθόν