Διαπροσωπικά

102

Αναλύουμε τη σχέση του παιδιού με την οικογένεια του και πως μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να παραμένει προσκολλημένο στην ασφάλεια της οικογένειας του. Πως μπορούμε να ξεφύγουμε από καταστάσεις που μπορεί το παιδί μετέπειτα και ως ενήλικας να μην μπορέσει ποτέ να ζήσει τη ζωή του παρά να παραμείνει μπλοκαρισμένος στο παρελθόν.