Διαπροσωπικά – Η σημασία της σωστής μετακόμισης και video game και συμπεριφορά στα παιδιά

56

Σε αυτή την εκπομπή αναλύουμε τη σπουδαιότητα του να κάνουμε μία μετακόμιση με τους σωστούς όρους και τρόπου για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη συγκατοίκηση ενώ αναλύουμε και τη σημασία των vigeo game στα παιδιά και τις συνέπειες στη συμπεριφορά τους.