Εν Δήμω Καλλιθέας

65

O Δημοτικός Σύμβουλος Βαγγέλης Παπαδάκης καταγγέλει την Πολιτική του Δημάρχου Καλλιθέας και του προκατόχου του στο θέμα των Προνοιακών Δομών και προτείνει λύσεις για την αναβάθμισή τους!