Ελληνίδα έμεινε έγκυος με την τεχνική των «τριών πατέρων» !

181

Την 28η εβδομάδα της κύησης διανύει μία 32χρονη Ελληνίδα στην Ισπανία, η οποία έμεινε έγκυος με τη μέθοδο των «τριών γενετικών γονέων»

 

Πρόκειται για τεχνητή γονιμοποίηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με γονίδια από τρία διαφορετικά πρόσωπα, με τη συμμετοχή και της κλινικής Embryotools της Βαρκελώνης.

Τι είναι όμως η τεχνική των «τριών γενετικών γονέων»;

Σε ένα άλλο ωάριο, που αργότερα γονιμοποιείται, τοποθετείται το γενετικό υλικό από τον πυρήνα του ωαρίου μίας γυναίκας.

Αυτό συμβαίνει είτε αφαιρώντας όλον τον πυρήνα, είτε όπως συνέβη στην παρούσα περίπτωση, των χρωμοσωμάτων όταν αυτά τοποθετούνται σε σειρά κατά τη διάρκεια της διαίρεσης του γαμέτη.

Έτσι, το έμβρυο που προκύπτει, θα διαθέτει το γενετικό υλικό από τρεις πηγές: Του πυρήνα της δότριας μητέρας, του σπέρματος και ενός μικρού τμήματος που βρίσκεται στα μιτοχόνδρια του ωαρίου της λήπτριας μητέρας, ένα όργανο του κυτταρικού κυτοπλάσματος, Εξ΄ου και η ονομασία της τεχνικής των «τριών γενετικών γονέων».

Το όργανο του κυτταρικού πλάσματος, διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο στον ενεργητικό κύκλο των κυττάρων και του οποίου το DNA θεωρείται κληρονόμος ενός αρχαίου βακτηρίου, το οποίο συνενώθηκε με ένα άλλο προκειμένου να δημιουργήσουν το ευκαρυωτικό κύτταρο, από το οποίο συνίσταται ο οργανισμός της πλειονότητας των σημερινών ζωντανών οργανισμών.

Το σύστημα αυτό της τεχνητής γονιμοποίησης αναπτύχθηκε προκειμένου να γεννηθούν παιδιά που δεν θα κληρονομούν τις αλλοιώσεις του γoνιδιώματος των μιτοχονδρίων της μητέρας. Ευρέως έχει χρησιμοποιηθεί στο Μεξικό και τη Βρετανία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πρόκειται για μία προσπάθεια να αποφευχθεί κάποια ασθένεια που συνδέεται με το DNA στα μιτοχόνδρια, αλλά για να διευκολυνθεί η γονιμοποίηση ενός ωαρίου πρακτικά γενετικά ταυτόσημου με της δότριας, η οποία παρουσιάζει χαμηλή ωαριακή ανταπόκριση και είχε υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις που οφείλονταν σε ενδομητρίωση, γεγονός που εμποδίζει διαδικασίες για την εμφύτευση γονιμοποιημένων ωαρίων.

Προηγουμένως, η ίδια είχε υποβληθεί σε τέσσερις κύκλους τεχνητής γονιμοποίησης χωρίς να κατορθώσει να μείνει έγκυος.

Η πρωτοποριακή τεχνική αναπτύχθηκε έπειτα από μακρύ πειραματισμό σε ινδικά χοιρίδια στην Ισπανία.

Τα τελευταία χρόνια είχε παρουσιαστεί σε συνέδρια της αμερικανικής εταιρείας τεχνητής γονιμοποίησης και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.