Εν Δήμω Αθήνας. Παραεμπόριο στην Αθήνα

65

Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων που διεκδικούν τον δημαρχιακό θώκο της πρωτεύουσας τοποθετούνται σε ένα από τα πιο καυτά ζητήματα της πόλης.