Γιώργος Βλάχος «Περιφέρεια Αττικής ,προβλήματα και λύσεις»

70

Ο Γιώργος Βλάχος παρουσιάζει τις προτεραιότητες του για την περιφέρεια της αττικής. «Κάποιοι βλέπουν την περιφέρεια Αττικής σαν την πίσω αυλή της Αθήνας και εγώ δεν το δέχομαι …εγώ πολιτεύομαι για να είμαι πρώτα Βουλευτής περιφέρειας Αττικής και μετά για το κόμμα»