Οι 7 τρόποι για να καλυφθούν τα τεκμήρια και να αποφευχθεί η υπερφορολόγηση!

135

Σε αναζήτηση τρόπων, προκειμένου να περιορίσουν την έκταση του φορολογητέου εισοδήματός τους βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης και την απώλεια επιδομάτων, βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι

 

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς υπάρχουν επτά βασικά εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει από το πραγματικό εισόδημα και το «ταβάνι» που θέτουν τα τεκμήρια.

Η ισχύουσα νομοθεσία δίνει τις εξής δυνατότητες… διαφυγής:

1.Πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018

Πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018, από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο (αποζημίωση λόγω απόλυσης, επιδόματα ανεργίας, κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, τόκοι από καταθέσεις REPOS, έντοκα γραμμάτια, ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, μερίσματα από εταιρείες, επιδόματα στήριξης τέκνων, καταβληθέντα από ΟΠΕΚΑ), κοινωνικό μέρισμα, επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας, αγροτικές επιδοτήσεις).

2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν εντός του 2018 από τον φορολογούμενο

Ενδεικτικά: το εφάπαξ ενός συνταξιούχου, η αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.ά. Τα ποσά αυτά δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου.

3. Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων

Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του (ακινήτων, αυτοκινήτων , κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας κλπ). Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2018 αφαιρείται το κόστος απόκτησης , δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του, περιουσιακού στοιχείου.

4. Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα

Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2018, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα, εφόσον η απόκτηση τους στο εξωτερικό δικαιολογείται (απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό).

5. Δάνεια

Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2018 από τις τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται το έγγραφο της σύμβασης (τραπεζικό, ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό).

6. Ποσά από δωρεές ή από γονικές παροχές

Ποσά που εισπράχθηκαν από τον φορολογούμενο το 2018 ο φορολογούμενος από δωρεές ή από γονικές παροχές. Απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, στο οποίο να φαίνεται ότι η παροχή έγινε εντός του 2018.

7. Τυχερά παιχνίδια

Κέρδη από λαχεία, Στοίχημα,  ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ κ.ό.κ. Προκειμένου να αποδειχθούν τα κέρδη θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση από τον ΟΠΑΠ ή την εταιρεία που διενεργεί τις κληρώσεις των Λαχείων. Τα εν λόγω ποσά δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1.

Υπενθυμίζεται ότι τα τεκμήρια διαβίωσης, φέτος, κρύβουν σημαντικές παγίδες που ενδέχεται να οδηγήσουν τα αδύναμα και μικρομεσαία νοικοκυριά σε υπέρογκη φορολόγηση.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»